h

Onderwys

ONDERWYS

EIBOARD Education Solution is 'n slim klaskameroplossing wat binne die onderwyskurrikulum die nuwe en innoverende manier van onderrigproses en lesings insluit deur die implementering van moderne inligtingskommunikasietegnologieë met die doel om innovasie en samewerking in onderrigproses te verhoog, om beter kommunikasie tussen onderwysers en studente te verseker en om die algehele doeltreffendheid van leer te verhoog. Dit is ook 'n slim student-gesentreerde manier van onderrig, gebou om interaktiewe leer moontlik te maak.

Help Onderwysers

• Om die lesbeplanning en klaservarings van onderwysers te verryk.

Om studente te betrek deur leer pret te maak.

Om studente se klaskamerervarings te verbeter deur leeraktiwiteite te diversifiseer.

Om studente se leeruitkomste te verbeter, beide vakspesifiek en in 'n breër konteks.

Om onderwysers in staat te stel om die tegnologie in hul klaskamers te integreer.

Help studente

Om voordelig te wees vir alle tipe studente

Om maklik te leer met behulp van moderne tegnologie

Tot aktiewe deelname van onderrig

Om met onderwysers te kommunikeer deur handheld-slimterminale in klasse te gebruik

Om onderrigproses na klas te hersien

Help Ouers

Om te weet wat hul kinders in die klas geleer het en hulp te bied op kursusse

Om meer te wete te kom oor hul kinders se leeromstandighede